Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót đối với HĐĐT không có mã

Việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót đối với hóa đơn điện tử không có mã đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thống kê chi tiết các trường hợp sai sót và hướng xử lý đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi có sai sót.
Các doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã

Tại Khoản 2, Điều 12, Nghị định 119/2018 đã quy định rõ “Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp nêu tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót đối với hóa đơn điện tử không có mã

Đối với trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai về mã số thuế, các nội dung khác cũng không sai sót, thì, người bán sẽ tiến hành thông báo cho người mua về việc hóa đơn điện tử có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Còn đối với trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế.

xử lý hóa đơn điện tử

Đối với trường hợp sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng quy cách, chất luợng, thì, người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.Còn trong trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì cơ quan thuế sẽ tiến hành thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót.

+ Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn (nếu có).

+ Nếu người bán thông báo hủy hóa đơn điện tử đã lập thì người bán lập hóa đơn điện tử mới để gửi người mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

+ Trường hợp người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã lập để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần lưu ý, hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Xem thêm các bài viết khác: Best Msi Laptops
https://thuocnhuomtoc.org/

https://thuocnhuomtoc.org/cats/tin-tuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *