Daily Archives: September 7, 2019

Những cách tuyển dụng lao động phổ thông thời công nghệ số

Với tình hình hiện nay hay nói đúng hơn là trong những năm gần đây thì nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông ở các công ty, các doanh nghiệp luôn luôn nằm ở mức rất cao. Mặc dù nằm ở mức khá cao như thế nhưng nguồn cung …

Read More »