Home / 2019 / February

Monthly Archives: February 2019

Như thế nào là một cây sáo mèo tốt?

Một cây sáo mèo hay có thể cho ra những âm thanh nghe rất đã tai. Âm thanh hay hay không phụ thuộc vào người thổi nhiều nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ từ chất lượng của cây sáo mà bạn chọn. Sáo mèo, là loại nhạc cụ  dân tộc  …

Read More »