Những‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌DN‌ ‌cần‌ ‌biết‌ ‌về‌ ‌hóa‌ ‌đơn‌ ‌điện‌ ‌tử‌ ‌có‌ ‌mã‌ ‌xác‌ ‌thực‌

Việc áp dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế sẽ giúp doanh nghiệp giảm thời gian đăng ký phát hành hoá đơn mới và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn. Bên cạnh việc hóa đơn điện tử có chừa ngày được không, những thông tin về hóa đơn điện tử có mã xác thực cũng là điều mà nhiều DN đang quan tâm, tìm hiểu. Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế là một phần trong Quyết định 1209/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Bài viết dưới đây sẽ gửi đến quý bạn đọc những điểm mới, ưu điểm của việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực.

Mô hình cấp mã xác thực hóa đơn điện tử:

– Mô hình cấp mã xác thực hoá đơn phân tán là mô hình sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế và thiết bị cấp mã xác thực đặt tại doanh nghiệp để cấp mã xác thực hoá đơn cho doanh nghiệp.

– Mô hình cấp mã xác thực hoá đơn tập trung là mô hình sử dụng hệ thống thiết bị cấp mã xác thực và ứng dụng công nghệ thông tin đặt tại Tổng cục Thuế để cấp mã xác thực hoá đơn cho doanh nghiệp.

Thuận lợi của hóa đơn điện tử

Hiện nay 95% doanh nghiệp đã sử dụng kê khai thuế qua mạng cho nên doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế dựa trên cơ hạ tầng công nghệ thông tin. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nếu sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế, doanh nghiệp sẽ không phải đầu tư xây dựng riêng hệ thống cấp phát hoá đơn điện tử. Việc áp dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế sẽ giúp doanh nghiệp giảm thời gian đăng ký phát hành hoá đơn mới và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.

hóa đơn điện tử

Những điểm mới trên Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế bên cạnh ngoài những thông tin cơ bản của hóa đơn hiện hành, còn thể hiện thêm một số thông tin sau:

– Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

– Mã vạch hai chiều: có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế, hỗ trợ đọc và kiểm tra nhanh thông tin trên hóa đơn.

– Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Một số quy định khác liên quan đến hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế:

– Người bán sẽ phải ký điện tử trên hóa đơn khi cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực.

– Đối với người mua: Sau khi có mã xác thực thì người có thể dùng chữ ký số để ký nếu cần.

– Trong ký hiệu mẫu số hóa đơn (mẫu hóa đơn) doanh nghiệp sử dụng ký tự số “0” để thể hiện số liên hóa đơn, trên hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế không phải có tên liên hóa đơn.

– Doanh nghiệp có thể phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế sau khi đăng ký phát hành thành công tại phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) (Theo quy định hiện hành đối với hóa đơn giấy, doanh nghiệp chỉ được sử dụng hóa đơn sau khi thông báo phát hành với cơ quan thuế 05 ngày). 

Áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% với đối tượng nào?

Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử trong vận tải hành khách

– DN không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho loại hóa đơn điện tử này.

– DN có thể kiểm tra kết quả xác thực hóa đơn bằng cách truy cập trang thông tin điện tử ngành Thuế và nhập các thông tin về hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế.

Sử dụng hoá đơn xác thực sẽ giúp giảm chi phí quản lí cho doanh nghiệp trong việc in, phát hành, vận chuyển, bảo quản và lưu trữ hoá đơn. Hơn nữa, hiện nay 95% doanh nghiệp đã sử dụng kê khai thuế qua mạng nên doanh nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng hạ tầng công nghệ thông tin đã có để sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nếu sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế, doanh nghiệp sẽ không phải đầu tư xây dựng riêng hệ thống cấp phát hoá đơn điện tử.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *