Tin tức

October, 2020

September, 2020

August, 2020

  • 26 August

    Những sai sót khi kê khai thuế và sử dụng hóa đơn

    Việc sử dụng hóa đơn bán hàng và kê khai thuế trong các doanh nghiệp vẫn thường xảy ra nhiều sai sót. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hoạt động của các doanh nghiệp. Do vậy, nhằm giảm thiểu tối đa các sai sót khi kê …

    Read More »